FAQ


Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Neem gerust contact met ons op indien u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden.

 1. Wat is de Veiligheidsladder?
  De Veiligheidsladder is een ladder bestaande uit vijf niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid. Per trede is gedefinieerd waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.
 2. Hoe werkt de Veiligheidsladder?
  De Veiligheidsladder is een concrete uitwerking van het streven naar een helder en toegankelijk instrumentarium voor het in kaart brengen en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect binnen een organisatie. De Veiligheidsladder kan tevens worden gebruikt als inkoopinstrument en bij aanbestedingen in de vorm van een minimumeis of als gunningscriterium. Het uitgangspunt is dat inspanningen voor het naar een hogere trede brengen van het veiligheidsgedrag worden beloond.
 3. Voor wie is de Veiligheidsladder bedoeld?
  De Veiligheidsladder is zo ontworpen dat deze toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssector resp. het type bedrijf dat beoordeeld wordt. De Veiligheidsladder is zodanig generiek dat alle type bedrijven zich kunnen herkennen in de beschrijvingen van eisen, criteria en richtlijnen.

  Certificatieschema en handboek
 4. Wat is de relatie tussen het Certificatieschema en het Handboek Veiligheidsladder?
  Het Certificatieschema Veiligheidsladder is het kader voor certificering conform de Veiligheidsladder. Alle benodigde informatie over de eisen, criteria, auditorrichtlijnen en waarderingen (scores) is daarin opgenomen. Algemene informatie over de Veiligheidsladder is opgenomen in een apart Handboek. Het Certificatieschema en Handboek zijn gepubliceerd op de website.
 5. Welke versie van het Certificatieschema moet ik aanhouden?
  De laatste versie van het Certificatieschema is versie 4.0. Er zijn geen technische/inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van versie 3.0. Audits per 1 juli 2016 zijn op basis van het certificatieschema 4.0.
 6. Welke versie van het Handboek moet ik aanhouden?
  De laatste versie van het Handboek is versie 3.3, te vinden op deze pagina.

  Certificatieproces
 7. Hoe kan ik me laten certificeren volgens de Veiligheidsladder?
  De verschillende stappen die u dient te doorlopen om gecertificeerd te worden volgens de Veiligheidsladder worden uitgelegd in het Stappenplan.
 8. Ik ben een leverancier van TenneT, hoe kan ik me laten certificeren voor de Veiligheidsladder?
  U heeft als leverancier van TenneT een uitnodiging ontvangen om u te laten certificeren volgens de Veiligheidsladder. In de brief die u van TenneT heeft ontvangen, staat toegelicht voor welk product u zich kunt laten certificeren. Meer informatie over de pilot van TenneT vindt u hier.

  (Ladder) Certificerende Instelling

 9. Wat doet een Ladder Certificerende Instelling (LCI)?
  Een Ladder Certificerende Instelling is een Certificerende Instelling die door NEN bevoegd is verklaard om als onafhankelijke partij een ladderbeoordeling te doen en op basis daarvan een Veilig Bewust Certificaat uit te reiken.
 10. Welke partijen zijn bevoegd om een bedrijf te certificeren?
  Alleen LCI’s (Ladder Certificerende Instellingen) die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de LCI’s voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN). De lijst met certificerende instellingen vindt u hier.
 11. Ik wil als Certificerende Instelling gaan auditen op de Veiligheidsladder.
  De criteria om als Certificerende Instelling te gaan auditen op de Veiligheidsladder zijn opgenomen in het Handboek Veiligheidsladder, hoofdstuk 5: Eisen mbt certificatie-audits. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met NEN, via info@veiligheidsladder.org.

  Geldigheid certificaten

 12. Wat gebeurt er met een certificaat bij overname van een bedrijf?
  Het is aan de Certificerende Instelling om te beoordelen of er met een gerechtvaardigd vertrouwen kan worden gezegd dat het certificaat kan worden overgenomen. Dit zal per situatie verschillen en is ter beoordeling aan de Certificerende Instelling.
 13. Hoe lang is een certificaat geldig?
  Een afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. Na een jaar is hercertificatie noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat te continueren.

  Webtool Veiligheidsladder en Trainingen

 14. Wat is de Webtool Veiligheidsladder en wanneer is deze beschikbaar?
  Bij de Veiligheidsladder is een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Door het beantwoorden van vragen kunt u een indicatie krijgen op welke trede van de ladder uw bedrijf uitkomt. U kunt voor 30 dagen een gratis proefabonnement afsluiten via de website Webtoolveiligheidsladder.nl.
 15. Is er een training voor auditoren die werken met de Veiligheidsladder?
  NEN organiseert in samenwerking met Advisafe één en tweedaagse auditortrainingen. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Voor data zie ‘trainingen’ op de website.
 16. Is er een training voor bedrijven die zich willen laten certificeren op de Veiligheidsladder?
  Vanaf 2018 worden trainingen georganiseerd voor bedrijven die zich willen laten certificeren op de Veiligheidsladder. Naast deze tweedaagse trainingen worden er ook korte introductie-trainingen voor bedrijven georganiseerd. Voor data check onze nieuwsberichten op de website.

  Relatie met andere normen
 17. Wat is de relatie met OHSAS 18001/ISO 45001 – Arbomanagementsystemen?
  De Veiligheidsladder is geen (nieuwe) standaard voor het beoordelen van een V&G-managementsysteem, maar een norm om houding en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid in een bedrijf objectief te meten. De Veiligheidsladder is daarmee aanvullend op ‘systeemnormen’ als ISO, OHSAS en VCA/VCU/VCO en vigerende wet- en regelgeving als Arbowet en sectorrichtlijnen.

  Nieuws en andere ontwikkelingen
 18. Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuws rondom de Veiligheidsladder?
  Op de website worden geregeld onder het kopje ‘Nieuws‘ nieuwsberichten geplaatst over de Veiligheidsladder. Deze worden ook vermeld op het Twitteraccount van de Veiligheidsladder. Tevens kunt u lid worden van de LinkedIN groep Veiligheidsladder. Ook in de NEN Arbeid&Veiligheidmail verschijnen geregeld nieuwsberichten over de Veiligheidsladder.

  Vragen
 19. Waar kan ik terecht met vragen over de Veiligheidsladder?
  Voor al uw vragen met betrekking tot de Veiligheidsladder kunt u contact met ons opnemen via: info@veiligheidsladder.org.