Organisatie

Organisatie

De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Nadat het systeem aanvankelijk is ontwikkeld door ProRail, is het sinds 1 juli 2016 in beheer genomen door NEN. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). NEN verzorgt het projectmanagement en het secretariaat van het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie Deskundigen (CvD).


College van Belanghebbenden (CvB)

Het CvB fungeert als bestuurlijk College en ziet toe op het beheer en de ontwikkeling van de Veiligheidsladder. Het College is breed samengesteld uit aanbesteders, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter op bestuursniveau. Het CvB stemt ontwikkelingen af met (geïnteresseerde) opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relevante (vak)organisaties. Voor het beheer en de ontwikkeling van de Veiligheidsladder wordt het CvB ondersteund en geadviseerd door de Commissie van Deskundigen en NEN.


Commissie van Deskundigen (CvD)

De CvD is operationeel beheerder van de Veiligheidsladder. De CvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Ladder Certificerende Instellingen ten aanzien van interpretatievraagstukken en andere kwesties. In de CvD zijn deskundigen van/namens opdrachtgevers en opdrachtnemers afgevaardigd.