Informeren

Documenten

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

Handboek & Certificatieschema  

Het Handboek Veiligheidsladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Veiligheidsladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Handboek Veiligheidsladder 3.3

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0

Interpretatiedocumenten

Interpretatie trede 5 versie 1.0   (Bericht CvB bij interpretatie)


Aanvullende beslissingen
Aanpassing mandagentabel kleine organisaties
CvD Besluit 2019-01 – Aanvullende uitwerking bevoegdverklaringen en bijwoningen
CvD Besluit 2019-03- Gecombineerde audits
CvD Besluit 2019-04- Audits met tolk
CvD Besluit 2019-05- Geldigheidsduur certificaten
CvD Besluit 2019-06- Vernieuwde Procedure Bijwoningen
CvD Besluit 2020-01- Nieuwe producten en benamingen
CvD Besluit 2020-03 – Revisie Interpretatie toetsing Offshore april 2020
CvD Besluit 2020-03 (FR) – Document de révision, interprétation du contrôle offshore
CvD Besluit 2020-05 Aanvullende afspraken voor Projectcertificering bij certificatie van meerdere contractors op 1 project


Vertalingen

Via de knoppen DE en EN rechtsboven op deze website vindt u de Duitse en Engelse versies. De Franstalige versies vindt u hier:

Manuel-Safety-Culture-Ladder_3.3_final

Schéma de certification 4.0