Hercertificatie

Verlengen van geldigheid en nieuwe ladderbeoordeling

Hercertificatie

De hercertificatie wordt uitgevoerd door de certificerende instellingen.

Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is hercertificatie noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat te continueren. Bij veronderstelde stijging op de Veiligheidsladder is een bedrijf vrij om een nieuwe ladderbeoordeling aan te vragen bij een LCI. Dit kan niet eerder dan ½ jaar na het verkrijgen van het certificaat.

Voor de hercertificatie in het kader van de TenneT pilot gelden andere richtlijnen. Deze zijn te vinden onder TenneT pilot