Toetsing

Het certificeren tegen de Veiligheidsladder gebeurt door middel van een beoordeling door een onafhankelijke deskundige.

Certificerende Instellingen LCI

Het certificeren tegen de Veiligheidsladder gebeurt door middel van een beoordeling door een onafhankelijke deskundige: een Certificerende Instelling. Een LCI is een Certificerende Instelling die door NEN bevoegd is verklaard om als onafhankelijke derde partij een ladderbeoordeling te doen en op basis daarvan een Veilig Bewust Certificaat uit te reiken.