Pilot

Toepassing door Netbeheerder

TenneT Pilot

TenneT heeft in 2016 besloten de Veiligheidsladder toe te gaan passen in de samenwerking met haar leveranciers, als instrument om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren. TenneT specificeert het te behalen niveau van de veiligheidscultuur aan de leveranciers in de verschillende aanbestedings- en performance fases van de samenwerkingsovereenkomst.

In de pilot wordt een aantal aanvullende “producten” getoetst, waarbij de bestaande instrumenten van de Veiligheidsladder op een andere manier worden ingezet. Na afloop van de pilot vindt een analyse en eindbeschouwing plaats om te beslissen of en in welke vorm de aanvullingen aan het handboek worden toegevoegd.  De beslissing Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder ten behoeve van pilot legt de additionele eisen vast die worden gesteld aan leveranciers die in het kader van de pilot deelnemen.

Ten behoeve van de pilot zijn de volgende producten aanvullend gedefinieerd:

SAQ-rapportage

Bij de Veiligheidsladder heeft NEN een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze Webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. Op basis van de Self Assessment Questionnaire (SAQ) maakt de organisatie een rapportage van de uitkomsten hiervan. Dit is een zelfverklaring door de organisatie. Kijk op webtool veiligheidsladder voor een abonnement.

SAQ-Statement

In dit SAQ-statement beoordeelt de door de te beoordelende onderneming zelf gekozen Ladder Certificerende Instelling LCI de aanwezigheid en kwaliteit van de SAQ, gap analyse en actieplan. Het statement hoort TenneT inzicht te geven in de status van de veiligheidscultuur van de leverancier, de ambitie en een realistisch actieplan naar het vereiste niveau

Statement Ervaringsaudit

In dit ervaringsstatement beoordeelt de LCI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur, gap analyse en actieplan. Het statement hoort TenneT inzicht te geven in de status van de veiligheidscultuur van de organisatie.

Geldigheid certificaat

TenneT specificeert het “Veiligheidsladder product” (certificaat, SAQ of SAQ+) per leverancier inclusief het niveau op de VL. TenneT accepteert een geldigheid van 3 jaar voor een certificaat en/of statement:

 

Hier vindt u een overzicht van alle SAQ en Ervaringsaudit Statements.