Certificatie

Hoe behaal ik een certificaat

Certificatie

Bedrijven tonen aan de hand van het Veilig Bewust Certificaat aan dat het veiligheidsbewustzijn een kwaliteitsaspect is van hun organisatie. Het proces dat doorlopen moet worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan. Certificatieaudits worden uitgevoerd door Ladder Certificerende Instellingen (LCI’s) die een overeenkomst hebben gesloten met NEN.